Habiliteringsfeltet samlet et sted.

Fremhevet

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.

Invitasjon til NFSS konferanse den 1.- 3.mars 2016

NFSS – Nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv inviterer til konferanse i Alta 1.- 3. Mars 2016.

Målgrupper: Ansatte i habiliteringstjenestene/spesialisthelsetjenesten, Barnehusene, Volds- og traumesentrene i Norge. ”De som arbeider i alle de vanskelige sakene”.

Nettverket ble startet i 1998 og har vært i aktiv drift siden oppstart. Nettverket har bl.a. vært pådrivere til kompetanseheving i habiliteringstjenestene, utvikling av pedagogiske opplæringsmateriell, etablering av sexologisk studium på universitet i Agder og at temaet  funksjonshemming og seksualitet blir tatt opp i ulike sammenhenger. Les mer om nettverket på http://www.nfss.no/

 

Årets  konferanse arrangeres i Alta og har et variert program. Program NFSS konferanse i Alta 1-3- mars 2016

Arbeidsoppgaver og aktiviteter for personer med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse

Sørlandet sykehus ved Seksjon for voksenhabilitering har gjennomført et prosjekt. Tittel for prosjektet er «Arbeidsoppgaver og aktiviteter for personer med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse.»

Det er to fagpersoner med til sammen ca. 70 års erfaring fra jobb med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som gjennomførte prosjektet.

Gjennom deres arbeid har de erfart at det mangler et sted å hente ideer til gode aktiviteter som kan tilrettelegges for mennesker med utviklingshemming, mennesker med autisme og mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Etter søknad til Helsedirektoratet fikk de bevilget prosjektmidler for å lage en idébank over aktiviteter. Dette har nå blitt til en nettside. Her finnes produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier og videofilmer.

Nettsiden er taff.no

Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrevet gis ut av AU for barn og voksen. Nyhetsbrevet sommeren 2015 har følgende overskrifter;

 • Ledersamling i Molde 22-23 september 2015
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Prosjekt Sjeldensentrene – HABSAM
 • Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
 • Medisinsk forening for nevrohabilitering
 • Møte med politikere
 • Møte med Helsedirektoratet
 • Fra AU voksne
 • Fra AU-barn

Nyhetsbrevet leser du her Nyhetsbrev-3-2015

Fagdager for leger i habiliteringfeltet

Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) er en spesialforening innenfor Den Norske Legeforening.

Foreningen er åpen for leger som har interesse for habiliteringsfeltet (barn og voksne).

Kurset: «Nevrohabilitering ved tidlig ervervet funksjonshemming og genetiske syndromer» arrangeres i Tromsø 14. og 15.10.2015

Kurset teller som videreutdanning for 6 og etterutdanning for 7 spesialiteter.

Program og påmelding http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30342

Videomodelleringsfilmer – autisme

Habiliteringstjenesten i Helse Fonna har oversatt 6 videomodelleringsfilmer til bruk i opplæring i sosiale ferdigheter for barn og unge med autisme.

Programmene er hentet fra Social Skills Training manualen til Jed Baker.

En film kan sees på nettsiden, de øvrige kan det kjøpes tilgang til for kr. 79.

Omtale og bestilling: http://www.helse-fonna.no/no/OmOss/Behandlingsstad/Habilitering/Sider/Videomodellering.aspx

Nyhetsbrev 1 og 2 2015

Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet vil ha informasjon fra begge møtene og møter sammen med Helsedirektoratet. Nyhetsbrev _1_og_2_2015.

 • Ledersamling i Molde 2015
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • NevSom
 • Landsomfattende tilsyn 2016
 • Statlig pedagogisk tjeneste
 • Møte med Helsedirektoratet
 • Koding/registrering, statistikk;
 • Ungdomsmedisin
 • Fra AU-barn:
 • Fra AU voksne

Dette og tidligere nyhetsbrev legges ut under fanen «Nyhetsbrev 2010-2015».

Nyhetsbrev 2 og 3 2014

De to siste nyhetsbrevene for 2014 foreligger og inneholder følgende overskrifter

 • Presentasjon av nye AUer
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • Helse- og omsorgs lov Kap. 9, tvang og makt
 • Ledersamling i Bergen 2014
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Kvalitetsindikator IP
 • Fra AU-barn
 • Fra AU voksne

Nyhetsbrevet kan hentes her Nyhetsbrev_2 og_3 2014 og på siden for nyhetsbrev

image001

Habilitering.no ønsker alle en riktig god jul!