Regional kunnskapssenter om habilitering (RHAB) inviterer til åpningskonferanse: «Habilitering i et livsløpsperspektiv»

Regional kunnskapssenter om habilitering (RHAB) inviterer til åpningskonferanse: «Habilitering i et livsløpsperspektiv»

RHAB skal arbeide systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling om habilitering av barn, unge og voksne med medfødt nedsatt funksjonsevne. RHAB skal bidra til å sikre kompetansen i barne- og voksen – habiliteringstjenester i Midt- Norge, slik at alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

RHAB skal ha et nært og forpliktende samarbeid med tjenestene og brukerorganisasjonene.

Åpningskonferanse 25. oktober 2017

«Habilitering i et livsløpsperspektiv»

«Læring for livet» – Forelesere presenterer effekt av pasientopplæring, status for pasientopplæringstilbud til personer med medfødt nedsatt funksjonsevne, samt praktiske eksempler fra gruppe og opplæringstilbud.

«Habilitering og overganger» – Forelesere presenterer forskning og erfaringskunnskap om oppvekst med funksjonsnedsettelser og utfordringer i overganger, med særlig fokus på ungdomstiden og overgangen til en selvstendig tilværelse.

Postere – Ansatte i habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge inviteres til å presentere fagutviklingsprosjekter, forskningsprosjekter, masteroppgaver med poster og et fem minutters innlegg. Førstemann til mølla!!

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Sted: Trondheim (adresse opplyses senere) Tid : 25.10.17 kl. 08.30– 15.45

Frist 10. oktober 2017

Ingen konferanseavgift – lunsj kan kjøpes på kafeer og kantiner i nærheten. Videokonferanseoverføring, ta kontakt med: bjorg.neset@ntnu.no

Påmelding:  https://ntnu.wufoo.eu/forms/m1c0ddd01a6rb11/

Konferanseprogram i pdf format

 

 

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 27 oktober 2016 på Gardermoen.

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til nasjonal forskningskonferanse innen habilitering. I 2016 avholdes konferansen 27. oktober på Scandic Gardermoen.
Formen på konferansen er som tidligere dagsseminar med noen hovedforedragsholdere, presentasjon av arbeidene til PhD kandidater som har forsvart en aktuell avhandling og en bolk med frie foredrag.

Mer informasjon og påmelding.

Arbeidsoppgaver og aktiviteter for personer med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse

Sørlandet sykehus ved Seksjon for voksenhabilitering har gjennomført et prosjekt. Tittel for prosjektet er «Arbeidsoppgaver og aktiviteter for personer med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse.»

Det er to fagpersoner med til sammen ca. 70 års erfaring fra jobb med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som gjennomførte prosjektet.

Gjennom deres arbeid har de erfart at det mangler et sted å hente ideer til gode aktiviteter som kan tilrettelegges for mennesker med utviklingshemming, mennesker med autisme og mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Etter søknad til Helsedirektoratet fikk de bevilget prosjektmidler for å lage en idébank over aktiviteter. Dette har nå blitt til en nettside. Her finnes produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier og videofilmer.

Nettsiden er taff.no

Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrevet gis ut av AU for barn og voksen. Nyhetsbrevet sommeren 2015 har følgende overskrifter;

  • Ledersamling i Molde 22-23 september 2015
  • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
  • Prosjekt Sjeldensentrene – HABSAM
  • Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinsk forening for nevrohabilitering
  • Møte med politikere
  • Møte med Helsedirektoratet
  • Fra AU voksne
  • Fra AU-barn

Nyhetsbrevet leser du her Nyhetsbrev-3-2015

Fagdager for leger i habiliteringfeltet

Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) er en spesialforening innenfor Den Norske Legeforening.

Foreningen er åpen for leger som har interesse for habiliteringsfeltet (barn og voksne).

Kurset: «Nevrohabilitering ved tidlig ervervet funksjonshemming og genetiske syndromer» arrangeres i Tromsø 14. og 15.10.2015

Kurset teller som videreutdanning for 6 og etterutdanning for 7 spesialiteter.

Program og påmelding http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30342