Rapport fra prosjekt «Nasjonal kartlegging av habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten»

Høsten 2015/våren 2016 ble det gjennomført en kartlegging av voksenhabiliteringstjenestene i Norge. Med støtte fra Helsedirektoratet ble utført av en prosjektgruppe bestående av en representant fra voksenhabiliteringstjenesten i hver , samt representanter fra forskningsmiljøer. Alle voksenhabiliteringstjenestene i Norge ble invitert til å delta i kartleggingen.

Det første kapittelet gir en oppsummering av resultatene fra kartleggingen, inkludert en oppsummering av de viktigste likheter og forskjeller mellom helseregioner og tjenester. Deretter beskrives enkelte områder hvor det er behov for forbedring av tjenesten, samt barrierer og suksessfaktorer for videre utvikling av tjenestene. Til slutt kommer prosjektgruppen med forslag til tiltak som kan iverksettes for å fremme videre utvikling og kvalitetsforbedring innen tjenestene.

Les hele rapporten

Sluttrapport Nasjonal kartlegging av habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Invitasjon til ledersamling 2016 i Tromsø

Arbeidsutvalgene i Nasjonalt ledernettverk HABU/HAVO inviterer til nasjonal ledersamling for ledere og administrativt ansatte innen habilitering.  Ledersamlingen arrangeres på Sommarøy, en naturperle helt ute i havgapet på ”yttersia”. Det settes opp samlet transport fra Tromsø lufthavn. Ledersamlingen starter med et inspirasjonsseminar på mandagskvelden 5. september 2016, med påfølgende program  og årsmøte 6. – 7. september.

Se program og påmeldingsinformasjon: http://kurs.helsekompetanse.no/rehabilitering/62691