Nyhetsbrev 1 2012 er klart

Nyhetsbrevet omhandler habilitering.no og en rekke andre saker.

  • Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i tiden 19 til 21. september 2012.
  • Møte med ledere i de regionale fagnettverkene for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi
  • Møte med Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev 1, 2012