Nyhetsbrev 2 2012

Nyhetsbrevet for sommeren 2012 innholder de saker som er behandlet i perioden.

Det arbeides med Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i tiden 19 til 21. september 2012. Vi er godt i gang med å planlegge programmet. Sett av datoene!

  • Au barn og voksne hadde møte med  Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse om hvordan man kan samarbeide.
  • Au har fått henvendelse fra Frambu, der de ønsker samarbeid.
  • Au har hatt møte med Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet.
  • Helsedirektoratet holder på med å arbeide med å formidle innholdi Prosjekt Familieveilederen og tiltak til HF og brukerorganisasjoner. De planlegger en aktuell konferanse.
  • Oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet som er sendt ut til alle Helseforetak er det nevnt noen spesielle grupper under habilitering. Her har Au avgitt kommentar.
  • Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten;  Helse Vest sitt oppdrag om å redegjøre om hva som finnes / hva som ikke finnes / hva som burde finnes av nasjonale tjenester.
  • Kartleggingsprogram fra SOR, Aldring og helse og NAKU – tilbakemelding fra evalueringsrapport
Nyhetsbrevet innholder også nyheter fra henholdsvis barnefeltet og voksenfeltet.

 

Last ned nyhetsbrevet her