Nyhetsbrev 3 2012 er klart

Nyhetbrevet omhandler saker som er relevant for habiliteringsfeltet. Dette inneholder, blant annet.

Hjemmesiden habilitering.no

Det er nå lagt ut på hjemmesiden habilitering.no kontaktinformasjon til alle tjenestene innen barn og voksenhabilitering. Vi oppfordrer alle til å gå inn der å se om informasjon om deres tjeneste er riktig.

Nordisk konferanse

Avdeling for habilitering i Tromsø har startet planlegging av en Nordisk konferanse i habilitering for leger og psykologer i Tromsø.

Gjennomgang av møte med Helsedirektoratet.

REHAB uken

Tema er «Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det». Det er de regionale koordinerende enheter som har ansvar for organiseringen.

Ny stortingsmelding i 2013

Den skal evaluere levekår for mennesker med utviklingshemning, 20 år etter ansvarsreformen.

Høring om NOU vedrørene ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver.

Nyhetsbrevet kan lastes ned.

Tidligere nyhetsbrev finner du her. 


Leger i habilitering skal møtes i Bergen i høst

Leger i habilitering skal møtes i Bergen i høst
MIUH Medisinsk forening for Intellektuell Utviklingshemning og Habilitering er en undergruppe i Legeforeningen. Målgruppen er leger som arbeider i eller har interesse for habilitering. Foreningen planlegger nå en samling i Bergen den 1. – 2. november 2012. Sett av tid!