Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering var på studietur til Stockholm i oktober 2012

I oktober 2012 reiste 5 representanter fra Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering på studietur til Stockholm. Hensikten var å få kjennskap til og knytte kontakter til fagmiljøer i Sverige.  Vi besøkte ulike fagmiljøer både innen barne- og voksenhabilitering, brukerorganisasjon og et forskningsmiljø ved Karolinska Institutet.  Det er et godt utbygd habiliteringstilbud i Stockholm Län og mye nyttig kunnskap å hente. Rapporten fra studieturen kan du laste ned her