Nyhetsbrev 3 2013

Nyhetsbrevet for sommeren 2013 foreligger. Overskriftene denne gangen er;

  • Nordisk konferanse
  • Ledersamlingen 2013 – 18. og 19. sept.
  • Møte med Helsedirektoratet

Nyhetsbrevet inneholder også informasjon fra AU barn og AU voksen.

Nyhetsbrev-3-2013