Fagdager og årsmøte i Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) iTromsø 14. – 15. oktober 2015.

Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) er en spesialforening innenfor Den Norske Legeforening.  Foreningen er åpen for leger som har interesse for habiliteringsfeltet (barn og voksne).  

Sett av tid til fagdager og årsmøte i Tromsø 14. – 15. oktober 2015.

Følg med på foreningens hjemmeside for nærmere info om arrangementet:  http://legeforeningen.no/spesial/Medisinsk-forening-for-nevrohabilitering/