Nyhetsbrev 2 og 3 2014

De to siste nyhetsbrevene for 2014 foreligger og inneholder følgende overskrifter

 • Presentasjon av nye AUer
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • Helse- og omsorgs lov Kap. 9, tvang og makt
 • Ledersamling i Bergen 2014
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Kvalitetsindikator IP
 • Fra AU-barn
 • Fra AU voksne

Nyhetsbrevet kan hentes her Nyhetsbrev_2 og_3 2014 og på siden for nyhetsbrev

image001

Habilitering.no ønsker alle en riktig god jul!

Likheter og forskjeller mellom landets barnehabiliteringstjenester-en kartlegging av ressurser og kompetanse

Habiliteringstjenestene rundt om i landet har utviklet seg som selvstendige enheter, og derfor blitt ulike på grunn av både interne og eksterne forhold. Ulike utgangspunkt ved oppstart, forskjeller i personalsammensetning, variasjoner i funksjons-/oppgavefordeling i sykehusområdene så vel som ulike forventninger fra kommunale samarbeidspartnere har bidratt til dette.

Målsetningen med denne kartleggingen har vært å beskrive bredden i ”Habiliterings – Norge” slik det er pr dags dato. Vi ønsker å tydeliggjøre både ulikheter og fellestrekk.

Rapporten kan leses her:

likheter_forskjeller_barnehab_norge

 

Brukerundersøkelse St Olavs hospital

Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en brukerundersøkelse for deres pasientgrupper. Da ikke alle pasientene kan representere seg selv er det laget 3 parallelle undersøkelser:

 • En for pasienter som kan svare selv
 • En for pårørende/hjelpeverger
 • En for kommunalt ansatt personale

Hovedtema i undersøkelsen er tilgjengelighet, informasjon, medvirkning/samarbeid, nytte eller utbytte og kompetanse.

Etter en pilotering gjennomføres nå undersøkelsen for alle pasientene ved HAVO St. Olav i 3 mndrs. periode.

Andre habiliteringstjenester i Norge oppfordres til å ta i bruk denne brukerundersøkelsen.

Ytterligere informasjon og filer finner du under fanen voksenhabiligering.