Regional kunnskapssenter om habilitering (RHAB) inviterer til åpningskonferanse: «Habilitering i et livsløpsperspektiv»

Regional kunnskapssenter om habilitering (RHAB) inviterer til åpningskonferanse: «Habilitering i et livsløpsperspektiv»

RHAB skal arbeide systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling om habilitering av barn, unge og voksne med medfødt nedsatt funksjonsevne. RHAB skal bidra til å sikre kompetansen i barne- og voksen – habiliteringstjenester i Midt- Norge, slik at alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

RHAB skal ha et nært og forpliktende samarbeid med tjenestene og brukerorganisasjonene.

Åpningskonferanse 25. oktober 2017

«Habilitering i et livsløpsperspektiv»

«Læring for livet» – Forelesere presenterer effekt av pasientopplæring, status for pasientopplæringstilbud til personer med medfødt nedsatt funksjonsevne, samt praktiske eksempler fra gruppe og opplæringstilbud.

«Habilitering og overganger» – Forelesere presenterer forskning og erfaringskunnskap om oppvekst med funksjonsnedsettelser og utfordringer i overganger, med særlig fokus på ungdomstiden og overgangen til en selvstendig tilværelse.

Postere – Ansatte i habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge inviteres til å presentere fagutviklingsprosjekter, forskningsprosjekter, masteroppgaver med poster og et fem minutters innlegg. Førstemann til mølla!!

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Sted: Trondheim (adresse opplyses senere) Tid : 25.10.17 kl. 08.30– 15.45

Frist 10. oktober 2017

Ingen konferanseavgift – lunsj kan kjøpes på kafeer og kantiner i nærheten. Videokonferanseoverføring, ta kontakt med: bjorg.neset@ntnu.no

Påmelding:  https://ntnu.wufoo.eu/forms/m1c0ddd01a6rb11/

Konferanseprogram i pdf format