Invitasjon til lederkonferansen 2015 i Molde

Barne- og voksenhabiliteringstjenestene i Helse Møre og Romsdal HF er i år vertskap for den årlige ledersamlingen for de nasjonale ledernettverkene for barne- og voksenhabilitering. De ønsker velkommen til Molde, den 23. og 24.september 2015.

Påmeldingsfrist: 20.august 2015. Påmelding: http://www.deltager.no

Invitasjon: Ledersamling-hab-23-24 september2015