Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrevet gis ut av AU for barn og voksen. Nyhetsbrevet sommeren 2015 har følgende overskrifter;

  • Ledersamling i Molde 22-23 september 2015
  • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
  • Prosjekt Sjeldensentrene – HABSAM
  • Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinsk forening for nevrohabilitering
  • Møte med politikere
  • Møte med Helsedirektoratet
  • Fra AU voksne
  • Fra AU-barn

Nyhetsbrevet leser du her Nyhetsbrev-3-2015