Kontakt

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter. Det er Marianne Nilsen fra habiliteringstjenesten for vaksne i Bergen og Anne Grethe Einang fra barnehabiliteringen i Helse Innlandet som er redaktører for hjemmesiden.

Innspill og forslag til innhold kan sendes til Bjørn Roar Vagle bjorn.roar.vagle@sus.no, eller Anne Grethe Einang anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no