Kontaktinformasjon barnehabilitering

Helseforetak Navn telefon e-post hjemmeside
Helse SørØst        
SI Innlandet HF Habiliteringstjenesten i Hedmark Barneseksjonen 62558600 habbahed@online.no www.sykehuset-innlandet.no
Habiliteringstjenesten i Oppland 61059250 postmottak@sykehuset-innlandet.no www.sykehuset-innlandet.no
Akershus universitetssykehus HF Seksjon for barnehabilitering 02900 postmottak@ahus.no www.ahus.no
Oslo universitetssykehus Seksjon for nevrohabilitering barn 22117635 postmottak.kbd@ulleval.no www.oslo-universitetssykehus.no
Sykehuset Østfold HF Seksjon barnehabilitering 69869300 postmottak@so-hf.no www.sykehuset-ostfold.no
Sørlandet sykehus HF HABU Arendal 37075750 habu@sshf.no www.habu.no
HABU Kristiansand 38074395 habu@sshf.no www.habu.no
Vestre Viken HF Habiliteringsavdelingen Drammen sykehus 32245700
postmottak.habilitering@vestreviken.no
www.vestreviken.no
Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge 35003500 barn@sthf.no www.sykehuset-telemark.no
Sykehuset Vestfold HF Habiliteringssenteret 33308200 habilitering@siv.no www.siv.no
Helse Vest
 
Helse Bergen HF Habiliteringstjenesten for barn og unge 55978300 barnehab@helse-bergen.no www.helse-bergen.no (omoss/avdelinger)
Helse Fonna HF Seksjon habilitering, læring og mestring 52734600 habilitering@helse-fonna.no www.helse-fonna.no (omoss/avdelinger)
Helse Førde HF Avdeling for barnehabilitering 57839600 post@helse-forde.no www.helse-forde.no (omoss/avdelinger)
Helse Stavanger HF Barnehabilitering Østrelide 51846782 barnehabilitering@sus.no www.sus.no
Helse Nord
Nordlandssykehuset Barnehabilteringen, Nordlandssykehuset Bodø 75534296 postmottak@nlsh.no www.hlsh.no
Univeristetssykehuset Nord-Norge (UNN) Barne-og ungdomsklinikken 77755940 barnungdom@unn.no www.unn.no/buk
Helse Finnmark HF Barnehabiliteringen 78421620 postmottak@helse-finnmark.no www.helse-finnmark.no
Helse Midt
Kristiansund sykehus Enhet for barnehabilitering 71121600 hab.krsund@helsenr.no www.helse-mr.no
Ålesund sjukehus Seksjon for barnehabilitering 70106443 postmottak@helse-mr.no www.helse-mr.no
St Olavs Hospital Trondsletten habiliteringssenter 72822100 post.trondsletten@stolav.no www.stolav.no
Sykehuset Levanger Habiliteringstjenesten for barn 74098302 barnehabiliteringen@hnt.no www.hnt.no