Styremedlemmer voksenhabilitering 2017 – 2018

Representanter til Nasjonalt nettverk for voksenhabilitering, perioden 2017-2018

 

 

Helse-region

Medlem Varamedlem
 

Helse Sør Øst

Anne Kate Jynge Terje Båsland
 

Helse Sør Øst

Eva Male Davidsen ny Vigdis Nyberg
 

Helse Midt

Hilde Husby Marion Elisabeth Ness
 

Helse Nord

Per Wilhelmsen Tone Johnsen
 

Helse Vest

Bjørn Roar Vagle Sigve Eintveit
 

Tilleggsmedlem

Ellen Katrine Rud Nils Olav Aanonsen