Styremedlemmer barnehabilitering

Arbeidsutvalg 2016/17

AU 2016 -2017 representant vararepresentant
Helse Nord Hilde Lund (2015-17) Oddmar Ole Steinsvik
Helse Midt Anne Helen Marøy Ulvestad (2016-2018) Gunn Karin Bye Hansen
Helse Vest Margunn Nistad (2015-2017) John Conrad Brandsø
Helse Sør-Øst (1) Elin Martinsen (2016-2018) Trude Høvik Yacoubian
Helse Sør-Øst (2) Anne Grethe Einang (2016-17) Jon Sverre Skranes(2017)

 

Konstituert styre:

Leder: Anne Grethe Einang

Sekretær: Anne Helen Marøy Ulvestad

Kasserer: Hilde Lund

Styrerepresentanter: Elin Martinsen og Margunn Nistad

 

Revisor: Kari Krum Bang (2016-2018)

Valgkomite: Eva Løkvik (2015-17) og Brit Kristiansen(2016-2018)