Presentasjonsmateriale

Det er utarbeidet presentasjonsmateriale som kan brukes for å presentere voksenhabiliteringstjenestene. Det er laget to eksempler fra henholdsvis UNN og AHUS.

Presentasjon av tjenesten fra AHUS
Presentasjon av tjenesten ved UNN

Det er utarbeidet mal for presentasjon av tjenesten. Denne er i MS Powerpoint format og kan fritt endres for å tilpasse den enkelte tjenesten.
MS Powerpoint presentasjon av voksenhabiliteringstjenesten 

Som hjelp til å utarbeide presentasjon av tjenestene er det utviklet et forslag til dette i MS Word format som kan fritt endres.
Brosjyremal for presentasjon av HAVO