Presentasjonsmateriale

Det er utarbeidet presentasjonsmateriale som kan tilpasses og brukes for å presentere barnehabiliteringstjenestene.

Det er utarbeidet mal for presentasjon av tjenesten. Denne er i MS Powerpoint format og kan fritt endres for å tilpasse den enkelte tjenesten.
Info-materiell kan lastes ned. En versjon i PDF format kan også lastes ned. Info-materiell