Fagutviklingsprosjekt 2013 – tre fagområder

Prosjekt fagutvikling habilitering – voksne

I 2013 mottok det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering prosjektmidler fra Helsedirektoratet til «Prosjekt fagutvikling habilitering».
Mandat:

  1. Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene.
  2. Kartlegging av pågående forskning og prosjekter i habiliteringstjenestene
  3. Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene

I prosjektet har AU i innhentet informasjon fra alle tjenestene, både kartleggingsmateriell og utsendelse av spørreundersøkelser.

Ad. 1 Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy
Ad. 2 Kartlegging av pågående forskning og prosjekter – under utarbeidelse.
Ad. 3 Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene – oversikt pr. 01.09.2014 er klar. Arbeidsutvalget vil gjennomføre årlige kartlegginger av bemanning i tjenestene.

Dokumenter fra fagutviklingsprosjektet ligger under fanen Voksenhabilitering