Kartlegging av pågående forskning og prosjekter

Denne delen av prosjektet er ikke klar riktig ennå.