Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene.

Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy

3 dagers workshop høsten 2013 med representanter fra alle regionene, deltakere med ulik fagbakgrunn.

Vi avgrenset arbeidet til å innhente/kartlegge faglige metoder og verktøy for følgende fagområder:
a. Psykisk helse hos personer med utviklingshemming – psykiske lidelser
b. Cerebral parese hos voksne – Oppfølging av voksne med cerebral parese CP
c. Utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming – utfordrende atferd

Produktene fra arbeidet er ikke standardisert skjema eller behandlingsforløp, men forslag til ulike verktøy og metoder som kan brukes i tjenestene. Det kan være flere verktøy og metoder som brukes, men det var dette som ble innhentet.

Produktene kan brukes til å utvikle lokale retningslinjer i egne tjenester.