Brukerundersøkelse St. Olavs Hospital

Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en brukerundersøkelse for deres pasientgrupper. Da ikke alle pasientene kan representere seg selv er det laget 3 parallelle undersøkelser:

Hovedtema i undersøkelsen er tilgjengelighet, informasjon, medvirkning/samarbeid, nytte eller utbytte og kompetanse.

Etter en pilotering gjennomføres nå undersøkelsen for alle pasientene ved HAVO St. Olav i 3 mndrs. periode.

Andre habiliteringstjenester i Norge oppfordres til å ta i bruk denne brukerundersøkelsen.

Under er linker til relevante filer.

Til andre enheter som ønsker å benytte brukerundersøkelsen
Veiledning pasientansvarlig fagperson
pårørendeskjema
Pasientskjema
kommuneskjema
Demografiske data 4.4.14
Brukerundersøkelse, ledersamling 17.9.14